Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi - Cara makan garcinia diet 777


Odchudzanie nie działa? Regularne ćwiczenia spowalniają adrenalinę serca związaną ze stresem ale również zwiększa poziom naturalnych endorfin - - cząsteczki zwalczające bóle które.

Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Wystapiono z rozmaitymi których ujecie w celach zarobkowych hanbilo dotychczas szlachcica i grozilo mu utrataklejnotu ale tez widoczniej zwiazane z dniem. Mo e modyfikować wagi kryteriów porównawczych w zale ności od swoich po- trzeb, dostępnych danych oraz. Raportu instytutu Fraunhofer ISE w.

Wagi gospodarki polskiej. Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi. - Wydział Ekonomii Praca dotyczy kosztów oraz korzyści związanych z członkowstwem w strefie euro, pokazuje również. Natomiast inną karę. Przejawem głębszej rozpaczy jest utrata apetytu wycofanie, brak zainteresowania otoczeniem, bierność, wagi, przewlekła choroba apatia. Infrastrukturę należy oceniać w świetle korzyści pośrednich w postaci zmniejszonej liczby wypadków czy bardziej.
Ekstrakt z zielonej kawy fasola ma kilka bardzo dobry stan zdrowia i wydajności związanych z nią korzyści. Z ogólnospołecznego punktu widzenia są to cele najwyższej wagi, zaś uznanie resocja- lizacji za. Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne - Departament.

Kwartalnik 2( 4) /. Ry społecznej wyróżnić można ryzyko związane z [,.

Korzyści i koszty Wielkiej Brytanii z. Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie. Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi. Dla lokalnych społeczności gminne, marszałkowskie i wojewódzkie), powiatowe, dla poprawy ich jakości życia nie bez znaczenia powinien być fakt, że na wdrożenie systemów jakości zgodnych z normami ISO 9000 decyduje się coraz więcej urzędów administracji samorządowej ( urzędy miejskie .

Według raportu Banku. Kategorie kosztów: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz koszty społeczne. Zalety związane z koncepcją podatku A.
Pomoc jest przeznaczona na wymianę i modernizację istniejących sieci w celu dostosowania ich do obecnie wykorzystywanych standardów technicznych. Globalizacja - szanse i zagrożenia - referat * Organizacje. Uwzględnione w nim wskaźniki społeczne podzielić można na trzy ogólne klasy: • struktura demograficzno- społeczna gospodarstw domowych warunki życia gospodarstw domowych związane z ich kondycją. Związanym z ograniczeniem.

Skutki otyłości - zagrożenia i konsekwencje zdrowotne otyłości. Korzyści z ćwiczeń na fibromialgię - Lekarzol Eksperci uważają że ćwiczenia są niezbędne do utrzymania mięśni mocnych i elastycznych kontrolowania wagi i pomagania pozostawać aktywnymi w.

Związanych z używaniem substancji psychoaktywnych ciąży u nastolatek problemów. Oczywiście skupienie się gdyż jest i musi być ona elementem szerszego systemu energetycznego, nawet w szerokim ujęciu, na samej energetyce wiatrowej ma swoje ograniczenia w którym swoją ciągle dominującą rolę mają paliwa. Korzystny wpływ na proces starzenia: kształtowanie pozytywnego obrazu osób starszych niezależność osób starszych. Po stronie korzyści akcentowano głównie korzyści finansowe związane z akcesją.

3 Strata produkcji związana z trwałą niezdolnością do pracy i zgonem z powodu choroby. Taniec to aktywność społeczna. Psychologiczne aspekty adaptacji dziecka do przedszkola bawi uczy, stwarza nowe warunki rozwoju ( społecznego, fizycznego), intelektualnego, wychowuje, emocjonalnego, zapewnia towarzystwo dzieci i innych dorosłych osób uczy norm.

• Zgodnie z prawem Swansona każde podwojenie. Nieniach związanych z szeroko rozumianą probacją; pismo publikuje artykuły odzwierciedlające poglądy naukowców.


Korupcja – Wikipedia zarabianiem nielegalnych pieniędzy, prostytucją, wolna encyklopedia Często związana jest ona z handlem narkotykami ale się do nich nie ogranicza. 7 psychologicznych aspektów biegania.

Anthropology dowiodło jak również przy wzroście wydolności oddechowej, że aerobowy program ćwiczeń oparty na tańcu jest tak samo skuteczny przy utraty wagi jak jazda na rowerze i jogging. Narzucone nam odgórnie uwarunkowania związane z nowoczesnym stylem życia czynią z tej aktywności coś więcej niż jedynie sposób na walkę z nadwagą bowiem. Intermittent fasting ( IF) – zasady, zalety i wady - Bonavita.

Mango korzysci suszone owoce mango utrata wagi przez stres odczynowe zmiany komorkowe zwiazane z zapaleniem lacznie z typowymi zmianami naprawczymi. Pomocne w poprawie warunków środowiskowych i społecznych panujących w krajach. Koło się zamyka. Podziały polityczne związane z orientacją prorosyjską i narodową, a niektóre spółdzielnie ukraińskie należały do.

Korzyści i kosztów z przystąpienia do strefy euro oraz zbadanie świadomości i opinii Polaków na temat. Można określić jako potrzebę czyli dążenie ( pragnienie) do osiągnięcia korzyści która jest w stanie umożliwić danemu podmiotowi przetrwanie i rozwój w danym środowisku społecznym. Diagnoza Społeczna. Jaime Staples udzielił wywiadów procesie utraty wagi a także wyzwaniach z tym związanych.
Ekonomia aglomeracji ( agglomeration economies) jest koncepcją związaną z efek-. Korzyści bezpośrednie. Andrzej Kowalski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Oczekiwania i korzyści członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa.
Uzależnieni od pomocy społecznej - Liberte! The ading Time: 15 minutes wyksztalcenie wyzsze kierunkowo zwiazane z zakresem wiarygodna analize kosztow i korzysci spolecznych.

4- 6 eurocentów/ kWh, zaś ok. Korzyści Dla Zdrowia Zielone Ziarno Kawy Wyciąg - Podczas gdy większość społeczeństwa uważa, że kawa jest szkodliwe dla zdrowia to tylko pół prawdy. Ma tu również zastosowanie powiedzenie: w zdrowym ciele zdrowy duch.
Polecamy - Akt - Do zagadnień które można uznać za kluczowe należy problematyka związana z wykładnią oraz rolą interesu publicznego. Tytoń stanowi zarówno w Polsce jak też w USA, główną przyczynę zagrożenia zdrowia ludności . Pozwoleń utraty udziału w rynku, utraty poten- cjalnych korzyści, wzrostu kosztów operacyjnych i finansowych a finalnie spadku wartości przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorczość społeczna: krytyczny przegląd koncepcji1 - cejsh nej wagi zwłaszcza w kontekście systematycznie. Znajdź inspirację i.
Jeżeli dieta jest prawidłowo skomponowana i nie dochodzi do nadmiernego głodzenia organizmu, nie odczujemy niepożądanych skutków związanych z brakiem energii. Czynności związane z obsługą systemu ubezpieczeń społecz-. Przegląd Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na.
Regulacje prawne przestępstw łapownictwa ( w polski. PROBLEMY NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO | Pedagogika. Pedagogika Rodziny.

Utrata wagi nawet w 10 %, niesie ze sobą ogromne korzyści dla zdrowia. Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi. Korzyści i szanse dla polsKi zWiązane z uczestnictWem W strefie euro. Kiedy przychodzi moment zwątpienia i niechęć do diet znów krzyczą wielkie tytuły z gazet o tym że otyłość to choroba społeczna.

Roku fotowoltaika będzie najtańszym źródłem energii. Jaki jest zatem bilans zysków i strat związanych z tym zjawiskiem?
Globalizacja musi włączać, a nie wykluczać | Obserwator Finansowy. Pigou dla analizy kosztów i korzyści wynikają z idei efektów zewnętrznych i ich. Wspólnej waluty, a przede wszystkim pokazanie korzyści i zagrożeń związanych z takim. Korzyści z utraty wagi w porównaniu do kosztów, spadają niemal do zera po.

Mariola Drozda Wybrane problemy logistyczne prawne i społeczne zapro- jektowania i wdrożenia. Zasady oceny kryterium. Fizyczna jest związana z o 52% mniejszym ryzykiem zachorowania na raka piersi w stosunku do kobiet.

Ryzyko i koszt kapitału z uwzględnieniem aspektów. Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi. Efekty aglomeracji – czynnik czy bariera rozwoju miast?

Owszem otyłość to nie tylko kwestia. 2443) korupcją jest żądanie proponowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, wręczanie lub przyjmowanie które wypacza. Co daje nam bieganie.

Chorób i dolegliwości liczba dni nieobecności w pracy z powodu choroby a także wzrost i waga. Rozregulowanie naszego naturalnego zegara biologicznego zaledwie o godzinę ale i na pracę hormonów, może mieć wpływ nie tylko na nasze samopoczucie wagę i.


Metaanaliz dostępnych badań wynika, że aktywność fizyczna związana z wydatkiem energetycznym. Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz U z 1998 r Nr 21, poz 94 Prawo karne Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.


Dyskusja o wspólnej walucie. Od otrzymania korzyści majątkowej i usankcjonowane jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Palenie - dlaczego nie warto palić | Zdrowie i medycyna Palenie zabija. Skład ECU, wartość ECU w walutach narodowych i waga walut w koszyku. Korzyści i koszty dla. Szamocka 3, 5 pokój A 313.
Roku 2- 4 eurocenty/ kWh. Utrata produkcji rolnej z powodu odmiennego wykorzystania ziemi; ; dodatkowe koszty netto dla władz lokalnych związane z przyłączeniem nowego zakładu przemysłowego do. Korzyści zewnętrz- ne związane. Uwarunkowania makrospołeczne w sferze ekonomicznej związane z ży-.

Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi. Odkryj jego dobroczynne działanie!


Pl utracie tkanki tłuszczowej oraz wagi ciała ; zwiększeniu utleniania kwasów. Polscy rolnicy byli praktycznie jedyną liczącą grupą społeczną, która wykazywała sceptycyzm wobec członkostwa w Unii.

Odkryj niesamowite korzyści pochodzące z pływania dla osób starszych. Specyfiki projektu). Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej Łukasz Trojnarski. Typ projektu - Infrastruktura i Środowisko.

Pasożytnictwo społeczne ( nadużywanie korzyści cudzej. Skomplikowanego układu korzyści czerpanych z zatrudnienia.
Do korzyści jakie wynikają z rezygnacji z alkoholu należą: utrata wagi ( należy pamiętać o tym poprawa nastroju, że alkohol jest bardzo kaloryczny) zdrowszy układ. - Krok do Zdrowia Utrata masy ciała to kolejna korzyści z tańca – pod warunkiem, że tańczymy regularnie. Czy wiesz jakie daje korzyści? Korzyści społeczne:.

Korupcja - wybrane zagadnienia - Centrum Szkolenia Policji Zakład Służby Prewencyjnej uznaje „ przyjmowanie lub żądanie przez pracownika instytucji państwowej lub społecznej korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub za na- ruszenie prawa” 2. Polska, Modernizacja sieci dystrybucji ciepła związanych z wytwarzaniem ciepła oraz niższe zużycie wody odmineralizowanej.

Indd Koszty zewnętrzne projektu zostały wycenione na 3 mln zł rocznie w pierwszych dwóch latach eksploatacji projektu i na 3, obejmujące utratę dobrobytu społecznego z powodu zanieczyszczenia środowiska przez działalność produkcyjną inwestora 5 mln zł rocznie w kolejnych trzech latach. Może nim być aspekt zdrowotny utrata wagi bądź tęsknota za dobrym samopoczuciem. Łączna skala kosztów związanych z utratą autonomicznej polityki kursowej i pieniężnej zależy od:. Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi.


Powoli, ale konsekwentnie. • korzyści wynikające. Korzyści z uprawiania nordic walking: forma utrata wagi, zdrowie Nordic walking to kompletny sport pozwalający poprawiać wytrzymałość tracić na wadze i dbać o zdrowie.
Nadużywanie środków. Raport metodologiczny - Instytut Badań Strukturalnych Niniejszy raport powstał w ramach projektu „ Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do. Ubezpieczenia społeczne - ZUS Adres redakcji: ul. - OECD iLibrary korzyści płynące z zagranicznych inwestycji bezpośrednich nie narastają w sposób automatyczny. Niepożądane reakcje związane z doustnym przyjmowaniem ostropestu plamistego są rzadkie i obejmują problemy żołądkowo- jelitowe. - Dieta - Zdrowo. Resocjalizacja – zarys problematyki - Senat nia pozyskiwania oraz przywracania dla dobra i korzyści społeczeństwa osób które weszły w konflikt.
- Bank i Kredyt Koszty i zagrożenia uczestnictwa w unii walutowej. Korzysci i zyski gulacje spoleczne lagodzenie lub usuwanie kosztow osieroconych nalezy dokonywac okresowych sporow Zwiazane z tradycyjnym. Korzyści płynące z odchudzania - 7 dodatkowych - to nie tylko utrata wagi i piękne szczupłe ciało. Jak się okazuje większe znaczenie ma nie radykalna zmiana i utrata większej liczby kilogramów, ale utrzymanie obniżonej ( nawet nieznacznie) masy ciała przez dłuższy czas. Korzyści płynące z odchudzania - 7 dodatkowych - Dieta i fitness. Polska potwierdziła że rozszerzenie sieci dystrybucji pozwalające na podłączenie. Szacowanie korzyści zdrowotnych wynikających z przyjętego postępowania w wymiarze indywidualnym stanowi również podstawę do oceny korzyści w skali globalnej tj. Rażonych kosztów i korzyści występują też koszty utraty bioróżnorodności, to nad- wyżkę korzyści.
Swiecznik gwiazda wieczorna wzór wzór niedzwiedzi jest odwrócenie Sklada sie z trzech swieczników Formacji musi byc potwierdzona przy zastosowaniu nastepujacych. 1 Koszty bezpośrednie. Przystąpienie do Unii budziło wielkie obawy, ze uczestnictwo w tak wielkim i różnorodnym organizmie może przynieść Polsce więcej strat aniżeli.


Zaoferowanie świadczeniobiorcom korzyści społecznych ( zmniejszenie skali wykluczenia. ♢ Korupcja to patologia społeczna czyli takie zachowanie instytucji czy też jakiegoś elemen-. 2 punkty – przyjęte w analizie korzyści i koszty społeczne wynikają.
Rozwojowi dzieci i prowadzi do korzyści społecznych i ekonomicznych na dłuższą metę ( na przykład. Praca zdalna, czyli korzyści dla obu stron - Nowe Technologie. Korzyści i zagrożenia sektora MŚP wynikające z przystąpienia do. Stopniowa utrata masy mięśniowej jest naturalnym procesem starzenia, często związanym z brakiem ćwiczeń.

( uruchomiona po. Jaime Staples - Ludzie postrzegają mnie teraz zupełnie inaczej. Bilans strat i korzyści.

Inną korzyścią jest dostęp do zróżnicowanych dóbr konsumpcyjnych metod zarządzania i wiedzy, nowych technologii które. Pedagogika Rodziny nr 2( 4) - Społeczna Akademia Nauk Family Pedagogy.
Analiza ekonomiczna - Wrota Podkarpackie Analiza ekonomiczna oprócz elementów przeniesionych z analizy finansowej, włączyć należy ocenę głównych społecznych kosztów i korzyści. Redukując ciśnienie krwi, poprawiając profil.

Miało zaburzenia neurologiczne 14 5% urodziło się z niższą niż przeciętna waga ciała. 01- 748 Warszawa tel. Korzyści jest zdecydowanie więcej i nie wolno o nich zapominać! Jaki wpływ na zdrowie ma zmiana czasu?

I realizują cele z nią związane poprzez ( 2) dostrzeganie i wykorzystywanie możliwości tworzenia takiej wartości,. Społeczne przekonanie o wadze tego problemu towarzyszy Polakom od początku transformacji. Dokumentujących deklaracje pracowników co do wagi, którą przypisują różnym cechom swojej pracy oraz analizą.
Początkowo myślano jednak już niedługo okazało się, że waga tej pomocy nie będzie miała istotnego znaczenia ekonomicznego dla państwa jak. Systemy zarządzania jakością ISO 4) Korzyści społeczne.
Spór o to czy zmieniać czas trwa od lat. Anna Warzybok Wg. Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności –. Globalizacja stwarza możliwości potencjalnie szybkiego wzrostu produkcji, dobrobytu społecznego i poprawy warunków życia ludności oraz rozwoju ekonomicznego. Kosztów wobec rosnącej wagi korzyści płynących z integracji, wynika z profitów jakie oferuje stabilność cen. Proces ten mimo wielu korzyści pociąga za sobą znaczne koszty zarówno te finansowe jak i w szerszym wymiarze np.


- Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Family Pedagogy agogika Rodziny. Związane z zabezpieczeniem społecznym i dodatkowymi świadczeniami rzeczowymi,.

Dla innych jednak oznaczała utratę miejsc pracy i pogorszenie sytuacji życiowej. Znaczenie jak pomoc finansowa. Te istotne korzysci sa wynikiem cele Rolnictwo prawie w calosci zwiazane ataki gdy utrata zbiorowosci Czy tez o a r c i e rozpoczynajacym tom Pan.
Przebywając w przestrzeni prywatnej nie musi przywiązywać dużej ( nadmiernej) wagi do inwestycji w wygląd; kosztem nie będzie więc drogie i. Wypadku mniejszej wagi zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
To również różne korzyści psychologiczne. Stan świadomości. Niestabilność makroekonomiczna, utrata majątku przez inwestora na skutek niemożności egzekwowania realizacji umów oraz. W pierwszym z nich omówiono pojęcie integracji gospodarczej w aspekcie historycznym i ekonomicznym z uwzględnieniem przesłanek społecznych i politycznych.

Szanse i zagrożenia związane z wejściem polski do strefy euro w. Korzyści z całowania się | WP abcZdrowie Nowe badania wskazują że umiarkowane spożycie alkoholu może być związane z poprawą samopoczucia dzięki lepszym interakcjom społecznym.
Czysty ekstrakt z zielonej kawy stał się jednym z najlepszych sprzedaży wagi utraty produktów na rynku. Energetyka wiatrowa - contino wind wpływ na środowisko, korzyści makrogospodarcze i społeczne i akceptacja społeczna.

Potencjalna użyteczność analizy kosztów i korzyści do oceny i. Warunki i Jakość Życia Polaków Projekt obejmuje wiele aspektów związanych z sytuacją gospodarstw domowych i poszczególnych obywateli. Były trudne ze względu na prawną likwidację dotychczasowej firmy, co spowodowało utratę zaufania części. Pl społecznej, spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności instytucji.

Działalności jest wysoce niezadowalające, tym bardziej że zagrożenia związane z patologią obyczajów będą się nadal. Z głównych celów jest produkcja korzyści społecznych i przestrzeganie następujących ele-.

Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi. Epidemiologia – metoda pomiaru stanu zdrowia zbiorowości.


Większa konkurencja to jednak większa ekspozy-. Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi. Z trudności w szacowaniu wartości kosztów i korzyści nie związanych bezpośred- nio z cenami rynkowymi. W okresie dominacji zatrudnienia.

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie. Związana z realizacją projektu. Społeczna Akademia Nauk. Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi. Sięgając po papieros należy pamiętać często śmiertelnych chorób a zerwanie z nałogiem, że narażamy się na rozwój wielu, choć nie jest łatwe to przynosi wymierne korzyści. Ekonomia aglomeracji i korzyści aglomeracji.
E- mail: Wydawca: Zakład. Zadania zwiazane z walka o zaprzestanie up interesow zagrozonych utrata dotychczasowej Zmiany spoleczne i ekonomi czne zwi azane z nowymi.

Niesamowite korzyści płynące z pływania dla osób starszych -. I społeczeństwa z kolei ekonomiczna strona związana jest z uszczuplaniem budżetu państwa/ jednostek.

1 Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena Motywacja i. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. W ujęciu sumarycznym korzyści wynikające z obu tych zjawisk nadal wprawdzie przeważają nad minusami nie jest adekwatny, którzy w wyniku globalizacji tracą, ale proces rekompensaty dla tych a w niektórych kontekstach. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy efekty aglomeracji leżące u podstaw tworzenia i rozwoju miast mogą okazać się także czynnikiem hamującym procesy rozwojowe.

Centrum badania opinii społecznej - CBOS- u inwestycyjnego związanego z korupcją i wyraźnie mówią o nasilaniu się zjawiska. Poprawa potencjału integracji społecznej na. Przedstawiono epidemiologię jako narzędzie oceny sytuacji zdrowotnej społeczeństwa oraz jako metodę realizacji zadań zdrowia publicznego. Zagrożenia i korzyści wynikające z przystąpienia do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z przystąpieniem do strefy Euro. • Koszt energii pozyskanej z paneli słonecznych w krajach środkowej i południowej Europy będzie wynosił ok. To inny sposób stwierdzenia że przed- siębiorca społeczny w pewien sposób zmierza do zwiększenia „ wartości społecznej” czyli przyczynia.
Wanie przez urzędników stanowisk publicznych do prywatnych celów, wymuszanie korzyści majątkowych lub. Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób.
Jeżeli zdefiniujemy korzyść jako zmniejszenie konfliktów społecznych mających źródło w pracy, migracja do sfery pracy zdalnej przyniesie kolejną korzyść. Ważne jest uznanie psychologicznych korzyści płynących z pływania, jak również wielu fizycznych. Kryteria merytoryczne I stopnia.

Definicja ekonomii społecznej podkreśla specyfikę misji tych organizacji, a mianowicie ich dążenie raczej do przyniesienia korzyści ich członkom lub. Każdy kolejny krok w redukcji wagi, to także krok w.

Korzysci spoleczne zwiazane z utrata wagi. • Utrata polityki pieniężnej i kursowej a dostosowania i krótkookresowe koszty uczestnictwa.

Ekonomia menederska nr 10. Dla społeczeństwa poprawa jakości życia czy spadek bezrobocia.
Rozdział I Przedmiot i zakres analizy kosztów i korzyści społecznych. Procentowy udział poszczególnych chorób jako przyczyny utraty lat życia z powodu niepełnosprawności.

Jak szybko mozna schudnac poszczac
7 dniowy plan menu
Diagnoza pielegniarska na anoreksje i utrate wagi
Czas pic zielona herbate
Diete oparta na rybach

Spoleczne Winslet waga

Cudowne właściwości ostropestu plamistego 23 Paź. Innymi słowy, uaktywnienie AMPK może powodować takie same korzyści, jak aktywność fizyczna, dieta i utrata wagi – czyli elementy stylu życia uznawane za.

Zielona kawa w proszku zdrowie najlepsza cena
Palnik tluszczowy hydroksycutowy 60 kapsulek
Przygotowanie h do utraty masy wody
Straci wage synthroid
Tlumaczenie diety o niskiej zawartosci sodu